Σίτα σταθερή

Η οικονομικότερη λύση, κυρίως για μπάνια και αποθηκευτικούς χώρους. Κύριο μειονέκτημα της ότι δεν ανοίγει αν θέλουμε να περάσουμε κάτι από μέσα και δεν αφαιρείται.