Σίτα Οριζόντιας Κίνησης

Είναι η κατάλληλη λύση για μπαλκονόπορτες που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Μειονέκτημα της είναι η ευπάθεια σε μεγάλα ανοίγματα και συχνή χρήση. . Τείνει να αντικατασταθεί από την PIETTA