Τυποποιημένες διαστάσεις κάσας (υπάρχει δυνατότητα ειδικών διαστάσεων με μικρή χρέωση)