Κύλινδρος ασφαλείας της BKS Γερμανίας.

Κύλινδρος ασφαλείας της BKS Γερμανίας.